Coimisiún Saothar Ealaíne / Per Cent for Art Commission

15-Nollaig-20

Coimisiún Saothar Ealaíne | Coláiste na Coiribe

Tugann Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach, Cathair na Gaillimhe cuireadh d’ealaíontóirí i ndisciplín ar bith iarratas a dhéanamh ar choimisiún saotha(i)r ealaíne atá le maoiniú faoi Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon. Tugtar cuireadh do dhaoine aonair agus do chomharghrúpaí i ndisciplín cruthaitheach ar bith spéis a léiriú sa tionscnamh seo.

Is é an spriocdháta do mholtaí Chéim 1 a bheith faighte: Dé hAoine 12 Feabhra 2021. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar na cáipéisí ceangailte.

Per Cent for Art commission | Coláiste na Coiribe

Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach, Cathar na Gaillimhe invite artists of any discipline in the commission of new artwork/s to be funded under the Per Cent for Art Scheme. Interest is invited from individuals and collectives working in any creative discipline.

The deadline for Stage 1 submissions is Friday 12 February 2021. For more information see the attached documents.

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe